Müügitingimused

 1. Müügitingimused
  1. Müügitingimused (edaspidi „Tingimused”) kehtivad kliendi (edaspidi „Ostja”) ja JOTHEL kaubamärgi omaniku Lathere OÜ (edaspidi „Müüja”), registrikood 14011125, aadress Hariduse 11-7, Tallinn vahel.
  2. Ostja ja Müüja vahelisi õigussuhteid reguleerivad ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Müüja võib igal hetkel Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse lehel www.jothel.ee (edaspidi „Veebileht”) ja need jõustuvad koheselt pärast avaldamist.
 2. Hinnainfo
  1. Veebilehel on hinnad eurodes, käibemaksu hindadele ei lisandu.
  2. Müüja võib igal hetkel muuta toote hindu. Vastavad muudatused avaldatakse Veebilehel ning need jõustuvad koheselt pärast avaldamist. Kui Ostja tellimus on esitatud enne hinnamuudatust, kohaldatakse Ostjale hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
  3. Veebilehel toodud hinnad sisaldavad saatmiskulusid Itella Estonia OÜ (edaspidi Smartpost) pakiautomaati Eesti Vabariigi piires. Toote saatmisel väljaspoole Eesti Vabariiki teeb Müüja Ostjale eraldi hinnapakkumise e-posti teel.
 3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
  1. Tellimuse esitamiseks täidab Ostja Veebilehel tellimusvormi ning vajutab nupule „Esita tellimus”. Seejärel saab Ostja tellimust kinnitava teate e-posti aadressile, mille oli sisestanud tellimusvormis.
  2. Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Ostjale ettemaksu arve ning teavitab Ostjat, kas toode on hetkel laos olemas või tuleb seda valmistama hakata. Ettemaksu arve tasumisel nõustub Ostja Tingimustega.
  3. Pärast ettemaksuarvel märgitud summa laekumist teavitab Müüja Ostjat toote Smartpostile üleandmise kuupäevast.
 4. Toote saatmine Ostjale
  1. Toote saatmise eeltingimuseks on ettemaksuarve täismahus laekumine Müüja arvelduskontole.
  2. Toote saatmisel Ostjale kohaldatakse Tingimuste punkti 2.3.
  3. Toote saatmiseks Smartpostiga tuleb Ostjal esitada Veebilehel enda mobiiltelefoni number, mille õigsuse ja vastavuse eest vastutab Ostja.
 5. Toote tagastamine
  1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul toote kättesaamisest toode ümber vahetada või tagastada. Juhul kui Ostja soovib toodet tagastada või vahetada põhjust avaldamata, peab tagastatav toode olema samas seisukorras, millises see oli Ostjani jõudes. Toode peab olema kasutamata ning tootel ei tohi olla kahjustusi, mis ei olnud tootel Ostjani jõudes. Rikutud toodet ei ole võimalik tagastada ega vahetada ning sellisel juhul saadetakse toode Ostjale tagasi.
  2. Juhul, kui toote kättesaamisel Smartpostist on näha tootel kahjustusi, mis viitavad toote transpordist tingitud kahjustustele, on Ostja kohustatud sellest teavitama Müüjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kalendripäeva jooksul.
  3. Kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab Ostja, välja arvatud Tingimuste punktis 5.2. juhul.
  4. Toote vahetamise või tagastamise soovist teavitab Ostja sellekohase avalduse esitamisega Müüjat e-posti aadressile info@jothel.ee.
  5. Toote tagastamisel või vahetamisel annab Müüja Ostjale alates tagastamise või vahetamise avalduse laekumisest 14 päeva jooksul teada menetlusega seotud asjaoludest, sealhulgas avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ja selle põhjustest. Avalduse rahuldamise korral tagastab Müüja toote maksumuse Ostjale 14 päeva jooksul tagastatud toote Müüjani jõudmisest.
  6. Toote kasutus- ja hooldusjuhise annab Müüja Ostjale kaasa koos tootega. Müüja ei vastuta võimalike kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses toote ebaõige kasutamisega.
 6. Isiku- ja kontaktandmed
  1. Müüja ei küsi Ostja isikuandmeid.
  2. Müüja kasutab Ostja poolt esitatud kontaktandmeid toote tellimuse vormistamisel ja saatmisel Ostjale.
 7. Vääramatu jõud
  1. Ostja ja Müüja vabanevad Tingimustest tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui kohustuste täitmist takistab vääramatu jõud. Vääramatut jõudu puudutavad küsimused lahendatakse Ostja ja Müüja vahel kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
 8. Vaidluste lahendamine
  1. Kõikides küsimustes, milles Ostja ja Müüja ei saavuta kokkulepet, pöördutakse Tarbijakaitseameti või Harju Maakohtu poole.